Mikk Mändmets, Savekate tegevjuht: Ehitades elu

Mikk Mändmets, Savekate projektijuht

Mikk Mändmets, tegevjuht, endine ehituse projektijuht, Savekate

„Ma ei näe takistusi selles, kust inimene pärit on. Kui on tahe, siis on kõik võimalik. Mina ise olen elav näide,“ sõnab 2023. aasta juunikuust tegevjuhi ametit pidav Mikk Mändmets.

Mikk nimetab end maapoisiks, kuna ta on pärit väikesest Lõuna-Eestis asuvast Saru külast. Linna tuli ta esimest korda siis, kui astus Maaülikooli ehitusinseneri erialal õppima.

Ehitus on hingelähedane 

Juba põhikooli kõrvalt tegi Mikk ehitusettevõttes lihttöid ning avastas, et valdkond on rutiini ja üksluisuse puudumise tõttu väga põnev. Olgu ka öeldud, et keskkooli lõpus seisis Mikul ees valik, kas minna õppima IT-d või ehitust. Kuigi IT-sektor on samuti pidevalt arenev ning vahetu, siis mõte terve elu ekraani taga istumisest tundus võõras. Ehitus seevastu on hingelähedane, kuna saab liikuda ja ise midagi ära teha. Nii renoveerib Mikk vabadel hetkedel maakodu ning ka Tartus asuvad korterid on pidevalt rekonstrueerimisel. 

Mikk ei mäletagi aega, mil töö kõrvalt ise ehitusega poleks tegelenud. Pikalt oli käsil ka majutuse projekt Slovakkias, kuid see osutus liialt aeganõudvaks ning perekonnast pidev eemalolek ei tundunud pikas perspektiivis jätkusuutlik.  

Slovakkiast tagasi Eestisse

Savekatesse tuli Mikk 2016 aastal toonase tegevjuht Tambeti kutsel. Nimelt oli vaja hakata peatöövõtu mudelit ettevõttes üles ehitama.

Ehitusvaldkonnas ei ole ükski objekt sarnane teisele, isegi kui tegu on näiliselt identsete hoonetega. Erinevused seisnevad nii logistikas, koostööpartnerites kui ka ehitusmaterjalide kättesaadavuse kui hinna poolest. Projektijuhil tuleb abiks kiirreageerimise ning planeerimise oskus.

„Üldiselt on projektijuhi ülesandeks planeerida aega ning raha. Mingites situatsioonides on mõistlik kaotada ajas, kuid võita rahas ning kvaliteedis. Otsime pidevalt tasakaalu, et kõikidel projekti osapooltel oleks hästi. Ääretult oluline on siinkohal kommunikatsioon, sest probleeme tuleb ette kogu aeg. Loeb see, kuidas neid lahendada oskad,“ leiab Mikk. 

Sünergia on tähtis

Muidugi on tähtis roll ka meeskonnal, kus juhindutakse ühistest väärtustest, igat liiget kuulatakse ning tema panust võetakse arvesse. Meeskonnaliikmete peale peaks saama toetuda, kui on raske. Kolleegidelt ootab Mikk otsustusjulgust ja iseseisvust, lisades, et abi või nõu võib alati küsida, aga ise peaks suutma ka asjad seejärel korda ajada. „Meeskonnas on sünergia tähtis. Ilma selleta ei saa erinevate liikmete tugevusi ühes projektis rakendada. Siis oled tahes-tahtmata indiviidipõhine, kus üks inimene peaks justkui kõik ära tegema, toetumata teiste inimeste tugevatele külgedele. Platsi meeskond võib erineda kontori meeskonnast, aga projektijuht peab sellisel juhul olema mõlema meeskonna mängija,“ avab Mikk enda mõtteid. 

Uhke Savekate üle

Praeguseks on ta ääretult uhke selle üle, kuhu Savekatega ühise pingutuse tulemusel jõutud on. Enda projektidest aga toob ta positiivse näitena välja Baltania pelletitehase ümberprojekteerimise ning tehnoloogiaga kokku sobitamise. Seda kirjeldab ta kui hea energiaga projekti, kus kõik osapooled tegutsesid sünergias ühise eesmärgi saavutamiseks. 

Milline näeb välja aga Miku tavaline tööpäev?

Esimesed 30 minutit töö hommikust veedab ta kolleegidega kohvitassi taga arutledes. Selliseid koosolekuid kutsutakse meeskonnas kohvilaua koosolekuteks. Stiililt on nad mitteformaalsed ja nii saab igaüks end vabalt väljendada. Seejärel tegeleb ta postkasti tühjendamisega ning siis algab tulekahjude kustutamise ralli.

„Kontorielu on meil dünaamiline. Jooksvaid küsimusi on väga palju ja nendega kaasnev analüüs võtab oma aja. See tekitab meeskonnatunde,” arvab mees.

Samas usub ta, et eneseareng käib läbi pideva töö ning päeva lõpuks on põnev ka toimunule tagasi vaadata, märkamaks, kui palju uusi õppimiskohti juurde tuli. Just see ongi üks suurimaid põhjuseid, miks Mikk oma tööd armastab. 

ehituse projektijuhid, meeskonna üritused, ühisüritused, savekate