Lohkva soojuselektrijaama absorberi ruumi ehitustööd