Tartu-Valga 330 KV kõrgepingeliini vundamentide ehitustööd