Roheline 16 & 18 büroohoonete betoonitööd

Mis teeb selle projekti eriliseks?

Kahte monoliitbetoonist hoonet ühendab maaalune parkla. Hoone fassaadina kasutati Welemendi puitelemente

Millised töölõigud tegime ise?

  • Monoliitsed betoonitööd
  • roheline 16 ja 18 betoonitööd savekate (1)
  • roheline 16 ja 18 betoonitööd savekate (1)