Soleest tööstushoone projekteerimine ja ehitus

Millised töölõigud tegime ise?

Vastavalt Tellija vajadustele tegime esmalt oma ettepaneku eskiislahendusele, mis mõnevõrra erines algselt päringuga kaasa tulnud visandist. Savekate tegeles eriosade ja ehituskonstruktiivse projekteerimise projektijuhtimisega, lisades sellega oma praktilist kogemust projekteerimise faasis. Leidsime kõige optimaalsemad lahendused, arvestades tööstuses toimetavate ettevõtete eripärasid.

Kiidame tellijat, kes on orienteeritud tulemuslikule ja heale lõpplahendusele. Täname väga hea koostöö eest.

Millised töölõigud tegime ise?

  • Eskiislahendus
  • Projekteerimise projektijuhtimine
  • Ehituse projektijuhtimine

Kes oli selle projekti meiepoolne juht?

Projekteerimise projektijuht Toomas Pilt ja ehituse projektijuht Andrus Vilt.

  • soleest hoone projekteeris savekate vabriku tn (1)
  • soleest hoone projekteeris savekate vabriku (2) (1)
  • soleest hoone projekteeris savekate vabriku tn (1)
  • soleest hoone projekteeris savekate vabriku tn (1)
  • soleest hoone projekteeris savekate vabriku (2) (1)
  • soleest hoone projekteeris savekate vabriku tn (1)