Jordbruksanläggningar

Jordbruksbyggnader, som vid en första anblick kan verka enkla att bygga, omfattas i själva verket av flera komplicerade krav, normer, lagar och specifika funktioner. Under företagets begynnelseår erbjöd vi endast betonglösningar för jordbruksanläggningar. Idag har vi skaffat oss en bred erfarenhetsbas, en kompetent arbetsstyrka och många goda samarbetspartners i branschen. Vi erbjuder helhetslösningar för jordbruksanläggningar och hjälper även till med ansökning av EU-bidrag och nödvändiga godkännanden.

Vad vi bygger?
  • Ensilagegropar
  • Djurstallar
  • Anläggningar för jordbruksproduktion
  • Anläggningar för foderörvaring