Din professionella byggpartner från 1994, med fokus på operativitet och kvalitet.

Vad vi gör?

Allmänna byggarbeten

Vi är alltid en professionell partner, oberoende av byggobjektets storlek. Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar från projektering till finisharbeten.

Jordbruksanläggningar

Lång erfarenhet inom jordbruksanläggningar låter oss att erbjuda välfungerande helhetslösningar även till kunder med de högsta kraven.

Betonggolv

Det är golven som vi är mest kända för — moderna lösningar, erfarenheter och en enastående maskinpark!

Monolitisk betong

Vi kan lyfta fram det estetiska hos en betongbyggnad genom avancerade och hållbara speciallösningar.

Elementmontering

Vi monterar även de svåraste armerade betong- eller träelementen med yttersta precision!

Uthyrning av byggteknisk utrustning

Vi hyr ut byggteknisk utrustning, från tjältinare till lastbilar. Kontakta oss!

RAND & TUULBERG GRUPP